top of page

DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

Logo fons blanc.jpg
PREVIO DOCUMENT DE CONSENSO.jpg

DOCUMENT DE CONSENS

Recomanacions dirigides als serveis d'urgències pel diagnòstic precoç de pacients amb sospita d'infecció per VIH i la seva derivació per estudi i seguiment.
Emergencias 2020;32:416-426

INFORME VIH SIDA.jpg

INFORME VIH-SIDA 2019

Vigilància epidemiològica del VIH i la SIDA a Espanya 2019

Anual VIH Catalunya.jpg

INFORME ANUAL 2019

Vigilància epidemiològica del VIH i la SIDA a Catalunya

ESTIMACIÓN DEL CONTINUO.jpg

ACTUALIZACIÓN 2017-2019

Actualització del continu d'atenció del VIH a Espanya, 2017-2019

Vigilancia ITS Mayo.jpg

VIGILANCIA ITS 2018

Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Espanya, 2018

Papel de los SU en la lucha contra el VIH.jpg

PAPEL  DE LOS SUH EN LA LUCHA CONTRA EL VIH

Paper actual dels serveis d'urgències hospitalaris en la lluita contra la pandemia del VIH.

Emergencias 2021;33:7-8

Detectar personas en los servicios de urgencias.jpg

DETECTAR VIH EN LOS SUH: ¿UTOPÍA?

Detectar persones que desconeixen la seva infecció per VIH als serveis d'urgències, una utopía?

Emergencias 2021;33:249-250

Detectar personas VIH en los servicios de urgencias.jpg

DETECCIÓN VIH ACTITUD DE LOS SUH

Detecció de pacients amb infecció desconeguda
per VIH als serveis d'urgències espanyols: actitut actual, predisposició i dificultats percebudes per implementar accions de millora.

Emergencias 2021;33:254-264

Anual VIH Catalunya 2020.jpg

INFORME ANUAL 2020

Vigilància epidemiològica del VIH i la SIDA a Catalunya 2020

bottom of page